Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podstawy zatrzymania osoby podejrzanej; przesłanki postępowania przyspieszonego P 24/07

Czy:

1. art. 244 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim jako podstawę uzasadniającą zatrzymanie osoby podejrzanej ustanawia istnienie przesłanek do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania przyspieszonego jest zgodny z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1, art. 2 i art. 7 Konstytucji RP;

2. art. 517 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego dodany ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim określa przesłanki postępowania przyspieszonego jest zgodny z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1, art. 2 i art. 7 Konstytucji RP;