Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zmiana ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; godziny otwarcia lokali wyborczych. Kp 2/10

O zbadanie zgodności:

1) art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim wprowadzenie zmian do art. 49 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej narusza nakaz dochowania trybu wymaganego przepisami prawa do wydania aktu normatywnego z art. 2 Konstytucji RP;

2) art. ustawy z dnia 19 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim naruszony został okres wyłączenia prawa wyborczego spod istotnych zmian oraz obowiązek zapewnienia odpowiedniej vacatio legis z art. 2 Konstytucji RP;