Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Status prawy komornika sądowego K 8/20

Wniosek o zbadanie zgodności:
1) art. 1 ust. 1 pkt 1, art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1, art. 7 ust. 1 i 2, art. 33 ust. 1-4 oraz art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
z wyrażoną w preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą rzetelności i sprawności działania instytucji publicznej w związku z art. 2 oraz art. 45 Konstytucji RP;

2) art. 150 ustawy przywołanej w punkcie pierwszym
z art. 65 ust. 4 Konstytucji RP;

3) art. 39, art. 40 i art. 41 ustawy przywołanej w punkcie pierwszym
z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

4) art. 39-41 i art. 43, art. 44 i art. 47 ustawy przywołanej w punkcie pierwszym
z art. 2 Konstytucji RP;

5) art. 30 ustawy przywołanej w punkcie pierwszym
z art. 66 ust, 2, art. 65 ust. 2 Konstytucji RP, art. 4 ust. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz z Konwencją nr 105 o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętą w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r. przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy i art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie człowieka i podstawowych wolności z dnia 20 marca 1952 r.;

6) art. 149 ust. 1-3, art. 150 oraz art. 151-152 ustawy przywołanej w punkcie pierwszym w związku z art. 27 i następnymi ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych
z art. 64 ust. 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji RP oraz
z art. 1 Protokołu przywołanego w punkcie piątym;

7) art. 48 ustawy przywołanej w punkcie pierwszym
z art. 64 ust. 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji RP oraz
art. 1 Protokołu przywołanego w punkcie piątym;

8) art. 51 w związku z art. 50 ustawy przywołanej w punkcie pierwszym
z art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 oraz z art. 45 Konstytucji RP;

9) art. 10 ustawy przywołanej w punkcie pierwszym
z art. 45 Konstytucji RP;

10) art. 38 i art. 40 ust. 1 ustawy przywołanej w punkcie pierwszym
z art. 17 ust. 1 oraz wyrażoną w preambule Konstytucji zasadą rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych;


11) art. 38 w związku z art. 195 ust. 1 ustawy przywołanej w punkcie pierwszym
z art. 32 Konstytucji RP;

12) art. 45- 47, art. 49, art. 96, art. 134, art. 161 ustawy przywołanej w punkcie pierwszym
z art. 2 Konstytucji RP;

13) art. 158 ust. 2 ustawy przywołanej w punkcie pierwszym
z art. 51 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

14) art. 855 § 1 oraz § 11 i § 13-14 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego w brzmieniu ustalonym przez treść art. 261 pkt 23 ustawy przywołanej w punkcie pierwszym
z art. 2 i art. 64 ust. 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

15) art. 34 ust. 1 i 2 w związku z art. 150 ust. I ustawy przywołanej w punkcie pierwszym
z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

16) art. 202 ust. 1 pkt 15 i pkt 19 ustawy przywołanej w punkcie pierwszym
z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP.