Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo podatkowe - zasady i tryb przekazywania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego K 11/05

O stwierdzenie niezgodności art. 27d ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w części obejmującej zwrot: "o którym mowa w art. 45 ust. 1" z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP;