Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wygaśnięcie mandatu radnego - zarządzenie zastępcze wojewody i możliwość jego zaskarżenia P 19/04

Czy art. 98a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;