Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Służba cywilna K 8/16

Sprawa połączona z K 6/16 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnatura K 6/16)