Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Skarga kasacyjna SK 11/05

O stwierdzenie, że:

1) art. 221 i art. 219 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi są niezgodne z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 78 w związku z art. 176 Konstytucji RP;

2) art. 180 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 194 § 1 pkt 7 tejże ustawy jest niezgodny z art. 78, art. 77 ust. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;