Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów związanych z transportem SK 75/06

O stwierdzenie, że:

- art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym jest niezgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP;

- art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;