Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do apelacji SK 62/03

O stwierdzenie niezgodności art. 393 18 § 2 kodeksu postępowania cywilnego z art. 78 i 176 Konstytucji RP;