Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zaprzeczenie ojcostwa. P 33/12

Czy przepis art. 71 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy jest zgodny z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 oraz w związku z art. 18 Konstytucji RP w zakresie w jakim uniemożliwia zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka;