Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady pobierania komórek rozrodczych od dawcy niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody lub w sytuacji, kiedy niemożliwe jest uzyskanie wyrażonej, w formie pisemnej, zgody przedstawiciela ustawowego; procedura zabezpieczenia płodności na przyszłość - miejsce wykonywania działań medycznych; możliwość skorzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego przez kobiety niepozostające w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z mężczyzną K 19/15

Wniosek o zbadanie zgodności:
I. art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności z art. 30, art. 41 ust. 1 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 68 ust. 1 Konstytucji RP,
II. art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności z art. 31 ust. 2 w związku z art. 10 z art. 2 Konstytucji RP.