Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenie lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury U 1/18

Wniosek o zbadanie zgodności § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury wraz z załącznikami nr 1 i 2 z art. 32 ust. 1 Konstytucji i art. 18 3c § 1 i § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.