Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakres delegacji ustawowe P 11/03

Czy § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1996 roku w sprawie kas rejestrujących znajduje swoje oparcie w delegacji zawartej w przepisie art. 29 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i czy jest zgodna z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP;