Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Granice gmin i powiatów K 18/07

Sprawa połączona z K 37/06 (sprawa rozpatrywana pod wspólną sygnatura K 37/06)