Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej; zwrot kosztów kształcenia. P 15/10

Czy:

- art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 roku o Krajowej Szkole Administracji Publicznej jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;

- czy § 11 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 roku w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej jest zgodny z art. 2 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;