Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyjazdy zagraniczne żołnierzy zawodowych K 43/02

O stwierdzenie niezgodności: art. 66 ustawy z 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 51 ust. 1 i 3 ustawy z 30 czerwca 1970 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z art. 52 ust. 2 i 3 Konstytucji RP;