Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ubezpieczenia społeczne; przedawnienie prawa do zwrotu nienależnie opłaconych składek SK 33/14

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 24 ust. 6g i art. 24 ust 6h ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych z art. 64, art. 45 ust. 1, art. 31. ust. 3, art. 2, art. 5 Konstytucji RP.