Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ścigania wykroczenia popełnionego przez żołnierza. P 13/10

Czy art. 86a § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia jest zgodny z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;