Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Korpus służby cywilnej K 41/06

O zbadanie zgodności:

1) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 roku o służbie cywilnej z art. 153 ust. 1 Konstytucji RP,

2) art. 2 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1) - w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy osób przeniesionych do wykonywania zadań poza jednostką organizacyjną, w której są zatrudnione  - z art. 2 i 153 ust. 1 Konstytucji RP,

3) art. 2 ust. 4 oraz art. 34 ustawy powołanej w punkcie 1) z art. 60, art. 61, art. 65 ust. 1 i art. 153 ust. 1 Konstytucji RP,

4) art. 8 ust. 1 i 3 oraz art. 120 ustawy powołanej w punkcie 1) z art. 2 i art. 153 Konstytucji RP,

5)art. 8 ust. 4 ustawy powołanej w punkcie 1) z art. 2 i art. 91 ust. 1 Konstytucji RP,

6) art. 17 ustawy powołanej w punkcie 1) z art. 153 ust. 1 Konstytucji RP,

7) art. 37 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1) z art. 2 i art. 78 Konstytucji RP,

8) art. 2 pkt 2, art. 3, art. 4 pkt 7,9-11, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 4, art. 10 ust. 5, art. 10 ust. 6, art. 10 ust. 7, art. 10 ust. 8, art. 13, art. 21-23, art. 80-82 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 rokuo państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych z art. 153 ust. 1 Konstytucji RP,

9) art.art. 24 ust. 2 pkt 2, 5-7 ustawy powołąnej w punkcie 8) z art. 2 Konstytucji RP,

10) art. 3a ustawy z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych wprowadzonego przez art. 99 ustawy powołanej w punkcie 1) z art. 65 ust. 1 Konstytucji RP,

11) art. 3f ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych wprowadzonego przez art. 100 ustawy powołanej w punkcie 1) z art. 65 ust. 1 Konstytucji RP,

12) art. 68a ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli, wprowadzonego przez art. 102 ustawy powołanej w punkcie 1) z art. 65 ust. 1 Konstytucji RP,

13) § 8 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2006 roku w sprawie wykonywania przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zadań z zakresu służby cywilnej z art. 2 Konstytucji RP i art. 8 ust. 3 i 4 ustawy powołanej w pinkcie 1);

o zbadanie zgodności:

1. art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 roku o służbie cywilnej z art. 153 ust. 1 Konstytucyji RP;

2. art. 2 ust. 4 oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 roku o służbie cywilnej z art. 32 ust. 1, art. 60 i art. 153 ust. 1 Konstytucji RP;

3. art. 77a ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 60 Konstytucji RP;

4.art. 3f ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych oraz art. 68a ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli z art. 31 ust. 3 oraz art. 65 ust. 1 Konstytucji RP;

5. art. 7 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych z art. 2 Konstytucji RP;

6. art. 7a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych z art. 32 ust. 1 i art. 60 Konstytucji RP;

7. art. 1 oraz art. 4 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 roku o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych z art. 153 ust. 1 Konstytucji RP;

8. art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 roku o służbie cywilnej z art. 92 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;

9.§ 2 pkt 4 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2006 roku w sprawie wykonywania przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zadań z zakresu służby cywilnej z art. 92 ust. 2 Konstytucji RP oraz z art. 8 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej;