Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do prywatności K 20/03

O stwierdzenie, że:I. 1. art. 1 pkt 3) ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw wprowadzający do ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym art. 24j ust. 1 i 6,2. art. 4 pkt 2) ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw wprowadzający do ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym art. 25e ust. 1 i 2,3. art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw wprowadzający do ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa art. 27 e ust. 1  są niezgodne z art. 2, art. 47 i 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;II. 1. art. 1 pkt 1) a), b), c) ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw wprowadzający do ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym art. 24 f ust. 1a, ust. 2 i ust. 4,2. art. 3 pkt 1), 2) i 5) ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw,3. art. 4 pkt 2) ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw wprowadzający do ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym art. 25 b,4. art. 5 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw wprowadzający do ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa art. 27b, oraz5. art. 9 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw,6. art. 10 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw,7. art. 11 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw,8. art. 12 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustawsą niezgodne z art. 2 i art. 22 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;