Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ograniczenia wyboru pełnomocnika procesowego SK 29/02

O stwierdzenie niezgodności art. 89 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 8 ust. 2 ustawy o radcach prawnych z art. 2, art. 20, art. 22, art. 32 oraz art. 65 ust. 1 Konstytucji RP;