Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej SK 46/06

O stwierdzenie niezgodności art. art. 398 kodeksu postępowania cywilnego z art. 78 i art. 77 ust. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;