Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady zwrotu opłaty za pozew w sprawie o rozwód. SK 30/11

O zbadanie zgodności art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 77 ust. 2 w związku art. 78 Konstytucji RP poprzez pozbawienie skarżącej zwrotu opłaty od pozwu w sprawie o rozwód;