Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Roszczenie o naprawienie szkody obejmującej utracone korzyści, wyrządzonej ostateczną decyzją administracyjną; Kodeks postępowania administracyjnego. SK 51/12

Sprawa połączona z SK 46/12 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 46/12)