Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wydawania rozporządzeń. P 5/11

Czy:

1) art. 297 pkt 2 ustawy z dnia 16 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy w zakresie, w jakim nie określa wytycznych dotyczących rozporządzenia oraz

2) rozporządzenie z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie nie wykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy

są zgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;