Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Decyzja o wstrzymaniu wypłaty emerytury SK 45/04

O stwierdzenie niezgodności art. 2 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 65, art. 67 ust. 1 Konstytucji RP; - o stwierdzenie niezgodności art. 103 ust. 2 "a" ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z FUS, znowelizowanej ustawą z dnia 21 stycznia 2000 roku z art. 2, art. 30, art. 32 ust. 2, art. 65 ust. 1, art. 70 ust. 5 oraz z art. 73 Konstytucji RP;