Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zapłata przez dłużnika na rzecz wierzyciela przymusowej sumy pieniężnej K 5/23

Wniosek "o stwierdzanie, że art. 10501 oraz art. 10511 ustawy z dnia 17 listopada 1 964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1 805 ze zm.), w zakresie w jakim nie określają maksymalnej wysokości sumy pieniężnej oraz łącznej wysokości sum pieniężnych w tej samej sprawie, a także nie przewidują obniżenia sumy pieniężnej stosownie do okoliczności sprawy, są niezgodne z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej".