Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Pomówienie przez adwokata SK 22/05

O stwierdzenie zgodności art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;