Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dostęp do dokumentów znajdujących się w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej. SK 43/09

O zbadanie zgodności:

1. art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z art. 47 oraz art. 51 ust. 3 i 4 Konstytucji RP;

2. art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z art. 45 Konstytucji RP;

3. art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w zakresie, w jakim pozbawia skarżącego możliwości uzyskania pisemnego uzasadnienia orzeczenia wydanego na posiedzeniu niejawnym z art. 45 Konstytucji RP;

4. art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w zakresie, w jakim nakazuje stosowanie do skargi kasacyjnej przepisów zaskarżonych wyżej w punktach 3 oraz 4 skargi z art. 45 Konstytucji;