Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dochody jednostek samorządu terytorialnego; autostrady płatne. Janosikowe. K 13/11

O zbadanie zgodności:

1) art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw w związku z art. 31 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z art. 167 ust. 1 i 2 w związku z art. 166 ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 3 w związku z art. 2 i art. 16 ust. 2 Konstytucji RP;

2) art. 31 w związku z art. 25 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w zw. z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 167 ust. 1 i 3 w związku z art. 166 ust. 1 Konstytucji RP oraz w związku z art. 9 ust. 5 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku