Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Konstytucyjne wymogi stanowienia prawa Kp 1/05

O stwierdzenie niezgodności :

1) art. 7 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 roku o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu w części dotyczącej wejścia w życie art. 1 pkt 13 i 17 z art. 2 Konstytucji RP;

2) art. 1 pkt 13 i 17 z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;