Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady przeniesienia własności lokalu spółdzielczego. P 68/08

Czy art. 1714 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych jest zgodny z art. 2, art. 21 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1, 2, 3 Konstytucji RP oraz z art. 1 Protokołu numer 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności;