Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak prawa zaskarżenia do sądu ostatecznych decyzji organów dyscyplinarnych Polskiego Związku Łowieckiego. SK 8/11

O zbadanie zgodności art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1995 roku - Prawo łowieckie z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, w zakresie w jakim nie zawiera unormowań przyznających prawo do sądu wobec ostatecznych decyzji organów dyscyplinarnych Polskiego Związku Łowieckiego rozstrzygających o prawach i obowiązkach członków, innych niż orzekających o utracie członkostwa w Polskim Związku Łowieckim;