Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dochody samorządów terytorialnych a zakres zadań K 47/07

 O stwierdzenie zgodności:

1) art. 73 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP;

2) § 36 ust. 5 w związku z ust. 1 i 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego z art. 2 i art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 159 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną;