Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości podlegania przez rolnika (prowadzącego obok gospodarstwa rolnego również działalność pozarolniczą) ubezpieczeniu wypadkowemu związanego z działalnością pozarolniczą SK 6/19

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników - w zakresie pozbawienia rolników (prowadzących obok gospodarstwa rolnego również działalność pozarolniczą) możliwości podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu (zabezpieczenia społecznego) związanego z działalnością pozarolniczą, a tym samym dyskryminacji tej grupy rolników, w porównaniu do osób prowadzących wyłącznie działalność gospodarczą lub- wyłącznie działalność rolniczą - z art. 2, art. 32 i art. 67 ust. 1 Konstytucji RP.