Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kompetencje samorządu radców prawnych K 30/06

W sprawie zgodności:

1. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw z art. 2 Konstytucji RP;

2. art. 2 pkt 23 lit. a ustawy, o której mowa w punkcie 1, z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP;

3. art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych z art. 2 Konstytucji RP;

4. art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w punkcie 3, z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP;

5. art. 25 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w punkcie 3, z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP;

6. art. 25 ust. 2 pkt 1-5 w związku z art. 25 ust. 2a i 2b ustawy, o której mowa w punkcie 3, z art. 2 oraz z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP;

7.art. 361  ust. 1 i 6 ustawy, o której mowa w punkcie 3, z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP;

8. art. 36ust. 2 i 3 ustawy, o której mowa w punkcie 3, z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP;