Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłata adiacencka SK 19/06

O stwierdzenie, że:

- art. 98 ust. 4 w związku z art. 145 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami jest niezgodny z:

1. art. 2 w związku z art. 84, art. 217 oraz art. 168 Konstytucji RP;

2. art. 168 w związku z art. 217 i art. 84 Konstytucji RP;

3. art. 88 w związku z art. 2 Konstytucji RP;

4. art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;

5. art. 84, art. 217 w związku z art. 2 Konstytucji RP;

- art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 ustawy z dnia 7 stycznia 2000 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw i obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz art. 145 ust. 2 powołanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami z art. 64 ust. 3; art. 2 w związku z art. 88 ust. 1 i ust. 2; art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;