Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Termin dochodzenia roszczeń za szkody dokonane przez funkcjonariuszy państwowych SK 8/03

O stwierdzenie niezgodności art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1956 roku o odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych w zakresie ustalenia w tejże ustawie rocznego terminu zawitego na dochodzenie roszczeń z tytułu odpowiedzialności Państwa Polskiego za działania władcze funkcjonariuszy państwowych z art. 2, art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;