Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wysokość nawiązki i świadczenia pieniężnego przewidzianej przez ustawodawcę w art. 224b pkt 1 i 2 KK SK 39/22

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1)    art. 224b pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.), z:

a)    art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
 
b)    art. 45 ust. 1 w związku z art. 10, art. 173 oraz art. 175 ust. 1 Konstytucji;

2)    art. 224b pkt 1ustawy powołanej w punkcie pierwszym z art. 32 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji.