Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. K 21/09

O zbadanie zgodności art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim przy podstawie obliczenia podatku powyżej kwoty 85 528 złotych ustanawia dodatkową skalę podatkową w wysokości 32% nadwyżki powyżej kwoty 85 528, z art. 2, art. 32 ust. 2, art. 84, art. 24 w związku z art. 32 ust. 1 oraz z art. 65 ust. 5 Konstytucji RP;