Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wymogi formalne upoważnienia do wydawania rozporządzeń. K 6/08

O zbadanie zgodności art. 85 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;