Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagradzanie komorników P 47/06

1) Czy art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP;

2) Czy art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, rozumiany w ten sposób, że przewiduje on również obowiązek uiszczenia opłaty stosunkowej od wniosku o wszczęcie egzekucji na polecenie sądu, jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;