Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwolnienie od podatku akcyzowego SK 67/06

O zbadanie zgodności § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie podatku akcyzowego w brzmieniu pierwotnym, obowiązującym do dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z art. 32 ust. 1 w związku z art. 84 Konstytucji RP;