Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wejście w życie przepisów z mocą wsteczną (elektrownie wiatrowe) K 14/19

Sprawa połączona z K 4/19, K 5/19, K 6/19, K 7/19, K 8/19, K 9/19, K 10/19, K 11/19, K 12/19 i rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 4/19

Wniosek o zbadanie zgodności art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o     odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim „przewiduje on wejście w życie przepisu art. 2 pkt 1 i 6 oraz art. 3 pkt 1 tejże ustawy z mocą wsteczną, tj. od dnia 1 stycznia 2018 r. z art. 2 Konstytucji RP.