Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kwalifikacje wymagane od kandydatów na syndyków upadłościowych U 5/05

O stwierdzenie niezgodności § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandydatów na syndyków masy upadłości z art. 65 ust. 1 i z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;