Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wysokość kary wymierzona przez sąd państwa trzeciego. SK 1/11

O zbadanie zgodności art. 607t § 2 w związku z art. 607§ 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego z art. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 2 w związku z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP;