Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - postępowanie odwoławcze przed Zespołem Arbitrów; prawo do wniesienie skargi na orzeczenie Zespołu Arbitrów SK 50/07

O zbadanie zgodności:

1) art. 194 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych w związku z art. 179 oraz art. 191 ust. 3 zdanie drugie ustawy - Prawo zamówień publicznych z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 176 ust. 1, art. 78 Konstytucji RP;

2) art. 184 ustawy - Prawo zamówień publicznych w związku z art. 179 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz art. 184 ust. 4 i 5 w brzmieniu po wejściu w życie nowelizacji z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 176 ust. 1, art. 78 Konstytucji RP;