Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podstawa prawna zasiedzenia służebności gruntowej - służebność przesyłu. P 28/13

Czy przepisy art.292 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny w związku z art. 172 § l kc i art. 385 § l i 2 kc w zakresie jakim stanowią podstawę prawną nabycia w drodze zasiedzenia przed 3 sierpnia 2008 roku służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego są zgodne z treścią przepisów :

1. art. 64 ust. 3 w zw. z art.31 ust. 3 Konstytucji RP,

2. art. 64 ust.2 w zw. z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP,

3. art. 21 ust.l Konstytucji RP,

4. art.2 Konstytucji RP,

5. art. 1 Protokołu nr I do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności;

Postępowanie umorzone postanowieniem z dnia 17 lipca 2014 r.