Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Waloryzacja wynagrodzeń P 83/15

Sprawa połączona z P 52/15, P 53/15, P 54/15, P 55/15, P 56/15 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 52/15)