Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia; blankietowość upoważnienia ustawowego. P 23/10

- Czy art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;

- Czy rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia jest zgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;